logo
Esileht | Teenused | Valik tehtud töödest | Kontakt
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

Kontakt

Kontori aadress:

Liiva 1a, 93816, Kuressaare

Juriidiline aadress:

Aia 42, Kuressaare

Telefon:

455 3437, 5217022

Email:

tukat@tukat.eu

Valik tehtud töödest

Siit leiate valiku suurematest töödest:

 • Saare maakonna hajaasustuse üksikmajapidamiste reovee käitlemisviiside määraja (pdf)
 • Interreg IVA Pärandkultuuri projekti raames pärandkultuuri objektide inventeerimine Saaremaal Valjala vallas 2010.a. mai - sept.
 • Mustjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastatel 2009 - 2020 koostamine. mai 2009.a.
 • Vilsandi Rahvuspargi loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi riigimaa maaüksuste katastrimõõdistamine. 2002.a.
 • Muhu valla munitsipaalteede kaardi-ja plaanimaterjali alusel moodustamine. 2009.a.
 • Kihelkonna valla munitsipaalteede kaardi-ja plaanimaterjali alusel moodustamine. 2008.a.
 • AS Pikkel Tõnija nahaparkimistöökoja reovete eripuhastusseadmete ehitusprojekt. 1996.a.
 • Saare maakonna ühisveevärkide uuring. Tehniline projekt tasuvusuuringuga. 1997.a.
 • Saare maakonna reoveepuhastite töö ja reoveeväljalaskude uuring. 1998.a.
 • Saaremaa pinnavete seire 1998.a. suvisel vee miinimumperioodil.
 • OÜ Vettel Vätta kalatööstuse heitvee vooluhulkade mõõtmine. 2001.a. jaanuar.
 • Hiiu maakonna ühisveevärkide uuring. 2002.a.
 • Hiiu maakonna reoveepuhastussüsteemide uuring. 2002 – 2003.a.
 • AS Estagar agaritööstuse puhastamata reovee proovivõtud, analüüs ja mõõdetud vooluhulgad. 2003.a.
 • AS Estagar agaritööstuse Agari kraavi ärajuhitavate reovete reoainete lubatud kontsentratsioonide arvutus.

Vee erikastusloa taotlusmaterjalide koostamine:

 • AS GOBUS Saaremaa
 • Kaarma vallavalitsus  Aste asula
 • Mustjala vallavalitsus Mustjala asula
 • Sõmera asula
 • Salme alevik, OÜ Salme SVK
 • Veere küla, OÜ Saarefor
 • Mändjala kämping, OÜ Mändjala Motell
 • AS Saare Hotell
 • OÜ Pilguse Mõis
 • OÜ Merinvest Mullutu tootmistsehh

 

UÜ TUKAT
Telefon: +372 4553437, tukat@tukat.eu